Katalog

Biometrik Sistem Yazılımı

Liman Otomasyonu

Otopark Geçiş Kontrol

Personel Takip

Yemekhane Kontrol

Yolcu Takip

E Kampüs

Biometrik Sistem Yazlımı

Her Türlü Geçiş Sistemi İlgili Projeler İçin Tasarlanmıştır, Sistem Yazılımı Zaman Çizelgisine Göre Giriş Kontrollü kapıların Otomatik Olarak Kilitlenmesini /Açılmasını Sağlayacaktır.

Liman Otomasyonu

Limanlar, Her ülkenin en önemli giriş hareket ve kaynak noktalarındandır. Bu yönü itibari ile güvenli Hareket noktaları haline getirilmeleri ile beraber, hızlı bir iş akışının sağlanabiliyor olması da önemlidir. Liman işletmeciliği adına, yük elleçlemeleri, limana alınacak veya limandan sevk edilecek materyallerin tamamı, belirli proseslere tabi tutulmak zorundadır. Bu prosesler, işi kolaylaştırmalı ve hızlandırmalıdır.

Otopark Geçiş Kontrol

Araçların Otopark’a giriş ve çıkışlarını düzenlemek, kontrol ve kayıt altına almak, ücretlendirme sistemleri kurmak ve abonelikleri takip etmek amacıyla, RF kontrol Sisteminin kurulması, denetlenmesi ve bu sistemin aynı zamanda diğer çevre güvenlik sistemleriyle entegre çalışması amaçlanmıştır.

Personel Takip Sistemi

Mesai başlangıç ve bitişinde, tesise personel giriş / çıkışının kontrol ve kayıt altına alınması, Mesai arasında tesise personel giriş / çıkışının ve mazeret bilgilerinin kontrol ve kayıt altına alınması,

Yemekhane Kontrol Sistemi

Yemekhanelerin giriş noktalarında Personel, Öğrenci ve ziyaretçi Yemekhane kontrolünün sağlanması, yemekhanedeki yemek adetlerinin kontrolünün ve takibinin yapılması, kurum listesindeki personel kayıtlarıyla, Yemekhanede gerçekleşen hareketlerin birbiri ile karşılaştırılması ve entegrasyonun sağlanması, personel kartlarının Yekont sistemi ile entegrasyonunun sağlanmasıdır.

Yolcu Takip Sistemi

Zaman periyotlu seferler düzenleyen toplu taşıma araçlarında nakit kullanımını sıfır’a indirerek yolcuları bozuk para aramak ve bulundurmak derdinden kurtarmak, toplu taşıma hizmeti sunan firmalar için nakiti tek yerde toplayabilmek, yolcularla olabilecek kötü diyaloğu engellemek, tek merkezde finansal işlemleri yoğunlaştırmak, karlılığı ve giderleri toplu gelirle kıyaslama imkanı yakalamak, ücret toplamak için ek personel bulundurma yükümlülüğünden kurtulmak, cari hesaplara inisiyatif katılımını minimize etmek araçları kontrol ve kayıt altına almak amacıyla elektronik RF Sistemin kurulması planlanmaktadır.

E Kampüs Projeleri


Mevlana Mah. 869/1 Sok.
No:62/A K:4
GOP, İstanbul, TR
Phone: 0 212 650 38 38
Email: necmettin.karasu@biteknik.com